Arbetslivssupport som ger resultat

Arbetslivssupport är en marknadsledande aktör inom arbetsmarknadsutveckling och utbildning. Hos oss finns både bra pedagoger och engagerade rådgivare, vilket gör att vi lyckas väldigt bra med att hjälpa våra deltagare ut i arbetslivet. Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi erbjuder Stöd & Matchning i Stockholm (Kista, Nacka), Norrköping och Västerås. Arbetsträning erbjuder vi i Norrköping (med omnejd). Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra utbildningar och rekryteringsträffar och hur vi kan hjälpa dig ut i arbetslivet på dina villkor!

Engagemang som ger resultat

Vi vänder oss till dig som behöver utveckla dina kontakter på arbetsmarknaden eller som helt saknar arbetslivserfarenhet. Arbetslivssupport arbetar med kompetensförmedling, karriärrådgivning, utbildningsinsatser, omställning och arbetsmarknadsfrågor – med arbetslivssupport, helt enkelt.

Vi på Arbetslivssupport förväntar oss att du som kund hos oss kommer in med en genuin önskan om att hitta ett nytt jobb, byta bransch eller avsluta de studier som aldrig blev färdiga. Hos oss finns de mest engagerade rådgivare du kan tänka dig och på samma sätt som du bör ställa krav på deras kompetens kommer de att ställa krav på ditt engagemang och arbetsinsats.

Vi finns nu i fler svenska städer

Efterfrågan på Stöd & matchning, arbetsträning och bra kompetensutveckling och utbildning ökar i Sverige. Därför har vi under senare år påbörjat arbetet med att etablera oss på flera orter, där behovet av vår kunskap och erfarenhet är stor. Här ser du var du kan hitta Arbetslivssupport nära dig:

Kontaktuppgifter

Framgångsrik jobbmatchning!

Alla våra jobbcoacher och rådgivare har flerårig erfarenhet av jobbförmedling och erfarenhet av att arbeta med omställning mot nytt arbete. Vår personal har dessutom en bred kunskap om aktuella kompetenskrav inom olika branscher och yrken. Utöver detta har de ett bra kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden. Fler än 50 % av deltagarna i våra tidigare coachnings- och förmedlingsverksamheter har fått arbete. Detta är ett resultat av en god dialog mellan deltagarna och rådgivaren, våra metoder och förmåga att matcha kompetens mot arbetsgivarnas behov. Välkommen till en framgångsrik privat arbetsförmedling!