Behovsstyrd arbetsträning i Norrköping

Vi erbjuder arbetsprövning och arbetsträning för dig som bor i Norrköping, Finspång, Söderköping eller Valdemarsvik. Verksamheten bedrivs i våra egna lokaler på Tullhusgatan 11 i Norrköping. Målet för verksamheten är att skapa en plats för meningsfull daglig aktivitet i en lättsam miljö. Hos oss ges möjlighet till varierande arbetsuppgifter där alla arbetar i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Vi hjälper dig att komma tillbaka efter långvarig sjukskrivning eller långsamt börja arbeta igen efter ex. utbrändhet.

Arbetsprövning utifrån dina förutsättningar

Verksamheten tillhandahåller behovsstyrda och omväxlande arbetsuppgifter med fokus på att deltagarna skall öka sina kunskaper om sin arbetsförmåga, i kombination med att planera och bygga sig stark för framtiden. Genom ett varierat utbud av arbetsuppgifter får deltagaren hitta sin egen väg tillbaka till arbetslivet genom arbetsprövning. I vissa fall med kombinationer av olika arbetsuppgifter.

Arbetsträning inom olika branscher

När du ska arbetsträna finns det många olika områden och branscher som du har möjlighet att prova på hos oss. Tillsammans med dig hittar vi de arbetsuppgifter som passar och intresserar just dig. Här ser du några exempel på branschområden för arbetsträning:

Arkivdigitalisering
Korrekturläsning
OCR-Scanning
Fotohantering
Bildhantering
Databashantering
Digitalisering av ljud/bild
Digitalisering av film
med mera…

Vem får arbetsträna?

För att få arbetsträna måste du först prata med Arbetsförmedlingen eftersom det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information.

Vad innebär arbetsträning?

Arbetsträning är en form av arbetsrehabilitering för dig som varit borta från arbetslivet under en längre period eller för dig som måste ställa om till nya arbetsuppgifter. När du arbetstränar arbetar du utan krav på prestation, vilket innebär att du tar det i den takt som din kropp klarar av. En arbetsprövning innebär att man testar sin arbetsförmåga, för att se vilken sysselsättningsgrad som kan passa just dig.

Vill du också arbetsträna hos oss i Norrköping?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information om vad vi kan erbjuda dig som deltagare.

Jacob Aus
Mobil: 0704-158525
E-post: jacob.aus@arbetslivssupport.se