Arbetslivssupport med samlad erfarenhet

Arbetslivssupport erbjuder arbetsmarknads- och utbildningstjänster åt privatpersoner, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, kommuner och företag. Grundtanken är att våra deltagare ska få så bra kompetensutveckling och vägledning till ett bättre arbetsliv som det är möjligt. Efterfrågan på våra tjänster är stor och vi erbjuder idag Arbetsträning och Rusta & Matcha i Norrköping.

Vårt engagemang ger resultat!

Arbetslivssupport är en leverantör av Stöd & Matchning för dig som behöver utveckla dina kontakter på arbetsmarknaden eller som helt saknar arbetslivserfarenhet. Vi arbetar med kompetensförmedling, karriärrådgivning, utbildningsinsatser och arbetsmarknadsfrågor. För dig som behöver omställning och arbetsrehabilitering erbjuder vi arbetsträning och arbetsprövning. Vi är, helt enkelt, din trygga partner inom arbetslivssupport.

Vi på Arbetslivssupport förväntar oss att du som kund delar vårt starka engagemang inom omställning och jobbsökning. På så vis blir din väg tillbaka till arbetslivet eller till avslutade studier lättare och rakare. Hos oss finns de mest engagerade rådgivare du kan tänka dig och på samma sätt som du bör ställa krav på deras kompetens kommer de att ställa krav på ditt engagemang och din arbetsinsats.

Vill du också börja hos oss?

För att kunna börja hos oss måste du prata med Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Behov av att utveckla kontaktnätet?

Samtliga rådgivare har flerårig erfarenhet av jobbförmedling och erfarenhet av att arbeta med omställning mot nytt arbete. Vår personal har dessutom en bred kunskap om aktuella krav på kompetens inom olika branscher och yrken och goda kontakter på den lokala arbetsmarknaden. En bra dialog mellan dig och din rådgivare, våra metoder och förmåga att matcha kompetens mot arbetsgivarnas behov har resulterat i att mer än 50 % av deltagarna i våra tidigare coachnings- och förmedlingsverksamheter fått arbete.