Vi erbjuder Rusta & Matcha

Arbetslivssupport erbjuder dig som bor i Norrköping tjänsten Rusta & Matcha. Vi använder oss av ett sätt att hitta jobb som grundar sig i småföretagares sätt att söka uppdrag. Du får hjälp med att identifiera och presentera din kompetens så att du når fram till arbetsgivarna utan att sållas bort. Det kräver en del arbete men belöningen när du lyckas är väl värd mödan.

Engagemang som ger resultat

Vi vänder oss till dig som behöver utveckla dina kontakter på arbetsmarknaden eller som helt saknar arbetslivserfarenhet. Arbetslivssupport arbetar med kompetensförmedling, karriärrådgivning, utbildningsinsatser, omställning och arbetsmarknadsfrågor – med arbetslivssupport, helt enkelt.

Vi på Arbetslivssupport förväntar oss att du som kund hos oss kommer in med en genuin önskan om att hitta ett nytt jobb, byta bransch eller avsluta de studier som aldrig blev färdiga. Hos oss finns de mest engagerade rådgivare du kan tänka dig och på samma sätt som du bör ställa krav på deras kompetens kommer de att ställa krav på ditt engagemang och arbetsinsats.

0%
Mer än 50% av deltagarna i våra tidigare coachnings- och förmedlingsverksamheter har fått arbete.

Behov av att utveckla kontaktnätet?

Samtliga rådgivare har flerårig erfarenhet av jobbförmedling och erfarenhet av att arbeta med omställning mot nytt arbete. Vår personal har dessutom en bred kunskap om aktuella krav på kompetens inom olika branscher och yrken och goda kontakter på den lokala arbetsmarknaden. En bra dialog mellan dig och din rådgivare, våra metoder och förmåga att matcha kompetens mot arbetsgivarnas behov har resulterat i att mer än 50 % av deltagarna i våra tidigare coachnings- och förmedlingsverksamheter fått arbete.

Vill du också Rusta & Matcha hos oss?

För att kunna få stöd hos oss måste du prata Arbetsförmedlingen, som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp.  Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.